Działanie w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 POKL
Strona główna
Wiadomości ogólne
Zespół projektu
Geneza projektu
Cele projektu
Opis działań
Zapytania ofertowe
Aktualności
Badania
Ważne linki
Kontakt
Twoje położenie: Strona główna /Strona główna Opis działań

W trakcie projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1) Opracowanie analiz danych zastanych:

- Analiza rzemiosła pod kątem rozwiązań instytucjonalnych i formalno-prawnych w zakresie kształcenia zawodowego - Analiza zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem zawodowym i kwalifikacjami rzemieślniczymi na wielkopolskim rynku pracy w oparciu o oferty pracy i dostępne raporty
- Analiza medialna wizerunku szkolnictwa zawodowego i rzemiosła w województwie wielkopolskim
- Diagnoza kształcenia w zakresie ginących zawodów rzemieślniczych w województwie wielkopolskim
- Analiza możliwości wykorzystania tradycji wielkopolskiego rzemiosła we współczesnym wzornictwie przemysłowym w ramach kształcenia zawodowego
- Analiza prognostyczna oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego na terenie województwa wielkopolskiego


2)Realizacja badań terenowych:

- Zogniskowane wywiady grupowe z uczniami ZSZ - 2 wywiady
- Indywidualne wywiady pogłębione z kierownikami kształcenia praktycznego w ZSZ - 10 wywiadów
- Indywidualne wywiady pogłębione z kierownikami biur cechów rzemieślniczych - 10 wywiadów
- Indywidualne wywiady pogłębione z mistrzami szkolącymi w zakładach rzemieślniczych - 100 wywiadów
- Wywiady telefoniczne (CATI) na temat wizerunku rzemiosła i kształcenia zawodowego z mieszkańcami województwa wielkopolskiego - 1200 wywiadów3)Studium przypadku 3 wybranych powiatów województwa wielkopolskiego: krotoszyńskiego, złotowskiego i poznańskiego. Analiza ta przeprowadzona będzie w zakresie współpracy zakładów rzemieślniczych, cechów rzemieślniczych oraz ZSZ, kształtowania oferty edukacyjnej i wizerunku rzemiosła w poszczególnych regionach.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane w formie raportów, które następnie zostaną udostępnione na specjalnej stronie internetowej poświęconej projektowi.

Prócz strony internetowej podjęte również zostaną inne działania rozpowszechniające realizację projektu oraz jego wyniki: przygotowanie specjalnej broszury informacyjnej, wydruk publikacji z najważniejszymi wynikami badań (powstanie również wersja elektroniczna tego opracowania).


   © Wszelkie prawa zastrzeżone  2009 - 2024 r. serwisy WWW