Działanie w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 POKL
Strona główna
Wiadomości ogólne
Zespół projektu
Geneza projektu
Cele projektu
Opis działań
Zapytania ofertowe
Aktualności
Badania
Ważne linki
Kontakt
Twoje położenie: Strona główna /Strona główna Wiadomości ogólne

Projekt pt.: "Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego". Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w partnerstwie z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze.

Przedmiotem Projektu są badania i analizy dotyczące dostosowania oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w województwie wielkopolskiego. Badania mają w głównej mierze na celu pozyskanie opinii od pracodawców i mieszkańców na temat szkolnictwa zawodowego w kontekście obecnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej. Na podstawie wyników badań obejmujących także przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pracodawców zostanie opracowany w formie rekomendacji plan rozwoju szkolnictwa zawodowego dla województwa wielkopolskiego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2011r. na terenie całego województwa wielkopolskiego.


   © Wszelkie prawa zastrzeżone  2009 - 2024 r. serwisy WWW