Działanie w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 POKL
Strona główna
Wiadomości ogólne
Zespół projektu
Geneza projektu
Cele projektu
Opis działań
Zapytania ofertowe
Aktualności
Badania
Ważne linki
Kontakt
Twoje położenie: Strona główna /Strona główna Cele projektu

Głównym celem projektu jest wypracowanie kompleksowej diagnozy w zakresie roli i znaczenia rzemiosła w kształceniu zawodowym w Wielkopolsce. Stworzenie swoistej monografii wielkopolskiego rzemiosła pozwoli na zidentyfikowanie problemów, a zarazem potencjału rzemiosła w aktywizacji kształcenia zawodowego w województwie wielkopolskim.

Celami szczegółowymi projektu są:
- zbadanie wizerunku rzemiosła i szkolnictwa zawodowego,

- wypracowanie rekomendacji, co do współpracy rzemiosła z sektorem edukacji i sektorem władz samorządowych,

- dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.Projekt jest zgodny z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r., z zapisami statutu Związku Rzemiosła Polskiego i statutu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu a także z politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym i krajowym


   © Wszelkie prawa zastrzeżone  2009 - 2024 r. serwisy WWW