Działanie w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 POKL
Strona główna
Wiadomości ogólne
Zespół projektu
Geneza projektu
Cele projektu
Opis działań
Zapytania ofertowe
Aktualności
Badania
Ważne linki
Kontakt
Twoje położenie: Strona główna /Strona główna Geneza projektu

Przesłanką do podjęcia problematyki rzemiosła były argumenty obecne w dyskursie naukowym oraz publicznym dot. możliwości optymalnego wykorzystania zasobów tego najstarszego i największego samorządu gospodarczego w zakresie kształcenia zawodowego.

Wybór województwa wielkopolskiego na realizację projektu badawczego dot. funkcjonowania rzemiosła podyktowana jest historycznie utrwalonym w Wielkopolsce zainteresowaniem młodzieży kształceniem w zawodach rzemieślniczych. Wielkopolska będąca bastionem rzemiosła w Polsce charakteryzuje się wielowiekową tradycją, nowoczesnymi zakładami oraz ogromnym znaczeniem dla kształcenia zawodowego. Wielkopolskie zakłady rzemieślnicze stanowią zarówno rezerwuar miejsc pracy, ale także dostarczają wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, kształcąc nie tylko na swoje bezpośrednie potrzeby kadrowe.

Problem rzemiosła w województwie wielkopolskim został podjęty poprzez realizację projektu badawczego Wielkopolskie rzemiosło wobec instytucji rynku pracy (WSB w Poznaniu, współpraca merytoryczna WUP w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, w ramach SPORZL Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły powszechną opinię o zapotrzebowaniu na wielkopolskim rynku pracy na pracowników z wykształceniu zawodowym oraz o niekorzystnym wizerunku zawodów rzemieślniczych W trakcie realizacji wspomnianego projektu uwidoczniła się potrzeba dalszego pogłębienia badań dot. problematyki rzemiosła i kształcenia zawodowego w regionie, stąd pomysł realizacji obecnego projektu.


   © Wszelkie prawa zastrzeżone  2009 - 2024 r. serwisy WWW